Johhny
Johhny

性别: 注册于 2021-05-18

向TA求助
0金币数
690 经验值
0个粉丝
主页被访问 2877 次

最近动态

2022-09-09 17:16 发起提问

2022-09-09 17:10 发起提问

2022-09-09 16:45 发起提问

2022-09-01 10:13 发起提问

2022-08-29 14:33 回答问题

支持的。理论上讲,凡是支持ODBC的数据库,均可通过DolphinDB ODBC Plugin与其建立连接,建立连接的关键在于驱动安装与配置。详情参照:odbc · dolphindb/DolphinDBPlugin - 码云 - 开源中国 (gitee.com)

2022-08-26 14:08 发起提问

2022-08-26 11:56 发起提问

2022-08-26 11:52 发起提问

2022-07-22 15:26 发起提问

2022-07-22 15:18 发起提问